Ostutingimused

 I E-poe kasutamise eeldused ja tingimused

1.1 Käesolevad Gold Market OÜ (edaspidi nimetatud Gold Market või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad Gold Market e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping)
1.2 Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.
1.3 Gold Market OÜ e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
1.4 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
-kaup on laost otsa saanud;
-kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
Kui Müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
1.5 E-poes saab maksta tellitud kauba eest pangalinkidega ,ettemaksuarvega .
1.6 E-poes esitatud taotlused vaadatakse läbi samal tööpäeval ,kui raha on laekunud meie kontole, pannakse kaup teele 1-2 tööpäeva jooksul.
1.7 Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku.Gold Market võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

II Kasutajaks registreerimine ja isikuandmete kasutamine

2.1. Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb end kasutajaks registreerida. Salasõna saab endale ise valida.
2.2Kasutajaks registreerimisel annab Kasutaja oma nõusoleku kasutada tema isikuandmeid Tellimuste täitmise eesmärgil.
2.3. E-posti aadressi koos parooli ja teiste Kasutaja andmetega käsitletakse Kasutajakontona.
2.4. Agalma (Gold Market OÜ) kasutajakontod on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele (v.a seaduses määratletud juhtudel).
2.5. Kasutaja registreerimisel esitatud andmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks. Kohustuslikud andmed eraisikul on eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
2.6. Registreerimisega annab Kasutaja nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks tingimustes sätestatud viisil.
2.7.Agalma ( Gold Market OÜ) kasutajaks registreerumine kehtib tähtajatult. Kasutajal on võimalus loobuda kasutajaks olemisest.

III Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

3.1 Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab ostja tagastama kogu komplekti.
3.2 Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile info@agalma.ee. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.
3.3 Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

IV vastutus ja vaidluste lahendamine

4.1 Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul , esitada kaebus ning kaup tagastada. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Gold Market OÜ e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
4.2.E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada e-posti aadressile: info@agalma.ee
4.3 Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
1) Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
2) Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,

Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.